Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Machines

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Stroje od Hosokawa Alpine

ATEX certifikace

Některá plynná a prachová prostředí vytvářejí v kombinaci se vzduchem výbušné prostředí. O tom, zdali je prostředí výbušné rozhodují  3 fakory – koncentrace látky v prostředí, koncentrace kyslíku a inicializační energie (např. jiskra nebo teplota). K určení daných vlastností materiálu slouží tzv. požárně technické charakteristiky. Firma Hosokawa Alpine je na základě těchto charakteristik schopna navrhnout a vyrobit stroj i celou linku, která je z hlediska výbuchu bezpečná. U pomaloběžných strojů do obvodové rychlosti 1 m/s nehrozí riziko jiskření. U strojů s vyšší obvodovou rychlostí se poté přivádí do pracovní oblasti inertní plyn na snížení obsahu kyslíku nebo se stroje vyrábí vyztužené a odolné proti explozním tlakům. Zároveň jsou do linky přidány explozní ventily, které  v případě výbuchu zabraňují tomu, aby se výbuch přenášel do dalších míst. To vše zajistíme i s potřebnými certifikáty a naší zárukou funkčnosti.

Úpravy proti opotřebení

Některé materiály bývají značně abrazivní a při mletí nebo třídění silně opotřebovávají části stroje. Aby docházelo k menšímu opotřebení, zvýšení životnosti stroje a menší kontaminaci materiálu, nabízíme speciální úpravy konstrukce. Jednak se jedná o použití odolnějších materiálů, jako jsou například pevnější oceli nebo keramické vyložení. U některých zpracovávaných materiálů se naopak osvědčilo použití Vulkollanu (polyurethan), který je naopak pružný a zároveň odolný jak mechanicky, tak i chemicky. Vždy záleží na konkrétních vlastnostech materiálů a způsobu zpracování.