Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Air Jet Sieve and lab units – Laboratorní přítroje

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Laboratorní jednotky, Sítovačka e200 LS

Air Jet Sieve e200 LS

I po 60 letech od vynálezu 1. laboratorní sítovačky s pneumatickým prosevem je Hosokawa Alpine stále brána jako světový lídr v oboru laboratorních sítovaček. Ačkoliv princip činnosti zůstal po celou tuto dobu nezměněný, samotná sítovačka prochází neustálým vývojem, aby vždy splňovala rostoucí nároky průmyslu. Jednoduché, intuitivní ovládání a spolehlivost reprodukovatelných výsledků byly vždy základem úspěchu. Celý stroj je 100 % Made in Germany.

Celé měření začíná vždy navážením materiálu (obvykle se používá 50 – 100 g materiálu). Dále se zvolí požadované síto z naší nabídky, která obsahuje síta od 20 μm do 4 mm pro průměr síta 203 mm (standardní rozměr), případně od 10 μm – 25 μm pro průměr síta 76 mm. Všechna síta z naší aktuální nabídky obsahují RFID čip,  který slouží k rozpoznání síta sítovačkou a není tudíž potřeba zadávat vše ručně (kromě verze LITE). Obecně existují dvě metody prosévání. Klasická metoda používá na další síta zbytek z předchozího síta a metoda švýcarská dává na každé síto novou navážku o stejné hmotnosti. Sítovačka Air Jet Sieve e200 LS podporuje obě tyto metody.

Síto s materiálem se přikryje akrylovým průhledným poklopem a nastaví se požadovaný čas prosévání a požadovaný podtlak mezi 1500 – 5000 Pa. Po spuštění dojde k aktivaci vysavače, v komoře se vytvoří podtlak a přisaje akrylový poklop, aby nemohlo dojít k jeho zvednutí a poranění obsluhy. Poté začne rotovat střední tryska, kterou vstupuje do komory vzduch. Smysl této trysky je ten, aby zespodu intenzivním proudem vzduchu uvolňovala materiálem ucpaná oka síta a zároveň aby desaglomerovala případné aglomeráty. Daný tlak a čas se nastavuje obsluhou s přihlédnutím na použité síto a materiál. Po skončení prosévání se zváží zbytek nadsítné frakce a pokračuje se na další síto. Vždy se postupuje od nejjemnějšího síta k hrubšímu.

Každé použité síto dává jeden bod v distribuční křivce. Čím více sít, tím více bodů a přesnější aproximace distribuční křivky.

Na následujícím grafu je vidět závislost účinnosti prosévacího procesu na době prosévání. Zde je vidět, že sítovačka s pneumatickým prosevem od Hosokawa Alpine e200LS dosáhne téměř 99% úspěšnosti během zhruba dvou minut, kdežto konkurenční vibrační sítovačka dosáhne tohoto výsledku až zhruba za 20 minut a výkyvné sítovačce to trvá dokonce ještě déle.

Samotné ovládání sítovačky probíhá skrze sedmipalcový (7“) dotykový displej. Dané možnosti nastavení, ukládání a vykreslování výsledků, nastavení uživatelských oprávnění a další funkce jsou závislé na zvolené softwarové verzi.

Rozměry sítovačky e200LS jsou 535 x 370 x 386 mm a hmotnost zhruba 20 kg.

 

Poslední model e200LS s sebou přináší následující vylepšení a nové funkce:

 • Tišší provoz díky nové geometrii sacího kanálu a novému tlumiči
 • Nový diagnostický nástroj, který kontroluje veškeré elektrické komponenty pomocí statusových diod
 • Nový koncept připojení kabelů, které jsou nyní integrované do zařízení a tím minimalizují elektrické rušení
 • Změněný sací otvor umožňuje připojení externích zařízení, jako je například odvlhčení nebo chlazení vstupního vzduchu
 • Nový typ vysavače od firmy Kärcher®, který je upraven firmou přímo pro požadavky sítovačky Air Jet Sieve e200 LS

Sítovačka je dodávána ve čtyřech softwarových verzích. V případě zvýšení nároků na sítovačku není potřeba kupovat novou, ale jednoduše upgradovat na vyšší verzi softwaru. Sítovačka je vždy dodávána s již kompletně nainstalovaným softwarem a je možné v případě speciálních požadavků zákazníka vytvořit i speciální softwarový balíček.

 

eControl LITEVerze Lite:

 • Pro rychlou analýzu
 • Jednoduché ovládání pomocí jednoho doteku
 • Grafické uživatelské rozhraní
 • Zobrazuje podtlak, prosévací čas a datum a čas.
 • Podtlak je možno nastavit manuálně
 • Možné připojení k různým vysavačům
 • Srovnatelné s dřívějším modelem A 200 LS

 

eControl BASIC Verze Basic:

 • Obsahuje stejné funkce jako LITE a k tomu:
 • Rychlé výsledky v tabulkové formě
 • Výběr z 12 jazyků včetně češtiny
 • Komunikace s ostatními periferiemi skrze RS 232 interface
 • Rozeznání síta s RFID čipem
 • Centrální správa parametrů
 • Srovnatelné s modelem 200 LS-N

 

eControl ULTIMATE Verze Ultimate

 • Obsahuje stejné funkce jako BASIC a k tomu:
 • Analýza výsledků proti požadované hodnotě (Tabulka a graf)
 • Automatická záloha
 • Automatické ukládání a tisk
 • Různé typy diagramů (RRSB,
 • Správa parametrů testovacích sít
 • Správa sít

 

eControl SECURITY

Verze Security

 • Obsahuje stejné funkce jako Ultimate a k tomu:
 • Splňuje požadavky farmaceutického průmyslu na validaci softwaru rozdělené na ISPE GAMP 5, FDA 21 part 11, vyhovující EC GMP Annex 11
 • Správa uživatelů
 • Správa hesel
 • E-podpis
 • Nutné připojení k internetu
 • Audit trail – sledování aktivity uživatele a protokolování událostí

K sítovačce je možné dokoupit široké spektrum příslušenství od cyklonu, preseparátory, držáky na síta, ultrazvukové čističky na síta a další. Samozřejmostí je i možnost záručního i pozáručního servisu a údržby. Kromě servisu jsme také schopni poradit s optimalizací procesu a adaptovat sytém na nové požadavky. Nový software také umožňuje vzdálenou kontrolu přístroje, díky které je možné vyřešit některé problémy okamžitě.

 

 

Powdertester PT-X

Powdertester PT-X využívá metodu vyvinutou Ralphem L. Carrem, který zavedl tzv. Carrův Index. Tato metoda zjišťuje tekutost, dispergovatelnost a stlačitelnost suchých prášků. Model PT-X je poslední generace Powdertesteru od Hosokawa Alpine. U tohoto modelu došlo k výraznému zmenšení celého stroje a to o 34 %. Tento model může být vybaven v případě potřeby HEPA filtrem při zpracovávání nebezpečných materiálů.

K zařízení je dodáván vícejazyčný software, který celý proces řídí automaticky a načítá údaje o jednotlivých sítech. Díky tomu je snížena potřeba zásahu obsluhy do procesu a zajištěna reprodukovatelnost analýzy. Celý stroj váží zhruba 70 kg, je standardně napájen z klasické elektrické sítě 220 V a používá váhu od firmy Mettler Toledo.

Jedná se o kompletní charakterizaci suchých práškových materiálů v jednom stroji.

 

100 UPZ – Laboratorní verze mlýna

Mezi laboratorní přístroje patří také nejmenší verze mlýnu UPZ. Tento mlýn s průměrem mlecích disků 100 mm pracuje úplně stejně jako větší modely řady UPZ. Z toho vyplývá, že výsledky získané na tomto mlýnu jsou lehce škálovatelné do jakýchkoliv výrobních kapacit. Výkon tohoto stroje se pohybuje mezi 3 a 40 kg za hodinu s jemností od d97 = 10 – 1500 μm. K dispozici jsou všechny obvyklé mlecí nástroje, ale na rozdíl od ostatních modelů je tento laboratorní model v základu vyroben v nerezu.

Více o mlýnech UPZ najdete v záložce Fine Impact Mills.

Multi-processing System

Tento systém byl vyvinut zejména pro potřeby laboratoří, výzkumných center a pro malé výrobní kapacity, u kterých se předpokládají časté změny produktu. V těchto zařízeních se nezřídka zpracovávají pouze malá množství materiálu, který se následně využívá k dalším testům a pokusům při vývoji. Důležitým faktorem při výzkumu je stabilita výsledků a možnost přenesení dosažených výsledků do výrobních kapacit. Z těchto důvodu vytvořila firma Hosokawa Alpine modulární zařízení Multi-Processing System. Tento systém nabízí 5 základních funkčních modulů:

 • UPZ – Úderový mlýn 100 UPZ je určen k mletí materiálů do tvrdosti 3 dle Mohsovy stupnice tvrdosti. Je možno použít veškeré stejné mlecí nástroje jako u modelů určených pro výrobní kapacity. Jemnost výstupní frakce se pohybuje v rozmezí d97 = 50 – 1500 µm. Více o mlýnech UPZ naleznete ZDE.
 • ZPS  – Třídičový mlýn 50 ZPS je kombinace úderového mlýna ve spodní části a třídičové hlavy v horní části modulu. Tento třídičový mlýn je schopný mlít materiály do tvrdosti 3,5 dle Mohsovy stupnice tvrdosti a vyznačuje se ostrým horním řezem (top cut) a strmou distribucí. Obvyklé jemnosti se u tohoto třídičového mlýna pohybují v rozmezí d97 = 8 – 80 µm. Více informací o stroji ZPS naleznete ZDE.
 • AFG – Mlýn 100 AFG je zástupcem tryskových mlýnů s fluidním ložem. K mletí zde dochází díky proudu vzduchu o vysoké rychlosti a vzájemným srážkám urychlených částic. Tímto způsobem je možno mlít materiály až do tvrdosti 10 dle Mohsovy stupnice tvrdosti při vysokých jemnostech d97 = 2 – 40 µm. Více o tryskových mlýnech AFG ZDE.
 • AS – Aeroplex spirální tryskový mlýn 50 AS je používán zejména ve farmacii a potravinářství. Jeho výhodou je absence jakýchkoliv rotujících částí. Díky této konstrukci je možné stroj velmi snadno vyčistit a má nízké požadavky na údržbu. U tohoto stroje nenaleznete ložiska, těsnění, oleje a ani maziva, čímž je prakticky vyloučena kontaminace zpracovávaného materiálu. Oproti tryskovému mlýnu AFG je zde ale o něco vyšší spotřeba tlakového vzduchu. Jemnost materiálu se pohybuje d97 = 5 – 30 µm. Mlýn AS je určen k mletí materiálů do tvrdosti 3 dle Mohsovy stupnice tvrdosti. S keramickým vyložením mlecí komory lze mlít případně i materiály tvrdší. Více o těchto mlýnech naleznete ZDE.
 • ATP – Třídič ATP je velmi známý větrný třídič od firmy Hosokawa Alpine. Vyznačuje se velmi ostrým řezem, schopností třídit materiály do tvrdosti 10 dle Mohsovy stupnice tvrdosti, dobrou dispergací kohezních materiálů a vysokou spolehlivostí. Obvyklá pracovní oblast u tohoto třídiče je d97 = 2 – 80 µm. Více o třídičích ATP naleznete ZDE.

Všechny tyto moduly používají stejný instalační rám, dávkovač, měřící jednotky, pohony, filtr, ventilátor, elektrické připojení, systém řízení, systém připojení tlakového vzduchu a další přídavná zařízení, která se nacházejí v řídící skříni tohoto zařízení. Při změně daného procesu (např. z mletí na třídění) je tedy potřeba pouze měnit daný funkční modul a vše ostatní zůstává stejné. Tato snadná a rychlá výměna modulů trvající řádově 5 minut umožňuje tomuto zařízení velkou variabilitu při testování. Hodinová kapacita záleží na zvoleném procesu (modulu), na zpracovávaném materiálu a na požadované jemnosti. Obecně se dá ale říct, že multiprocesní zařízení pracuje v řádech od jednotek kilogramů, až do pár desítek kilogramů hodinově.

Výhodou tohoto multiprocesního zařízení je, že všechny použité moduly pracují na úplně stejném principu jako stroje v dané výrobní řadě od firmy Hosokawa Alpine. Tím pádem je možné výsledky snadno škálovat do libovolných kapacit při zachování stejných parametrů jako při vývoji.

K udržení vysokých standardů a nízké kontaminaci jsou všechny části, které jsou v kontaktu s materiálem vyrobeny z nerezové oceli. V případě zvýšení odolnosti proti opotřebení je možnost dodat stroj se speciální úpravou komponent (keramika, polyuretan), které přicházejí do kontaktu s materiálem. Při zpracovávání materiálů, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu, je možné vyrobit stroj ve variantě odolné proti explozním tlakům.

Celý systém je vhodný pro CIP a SIP. Daný stroj je možno dodat v kontejnmentu k maximální ochraně obsluhy splňující nároky příslušné OEL.

 

Picoline

Laboratorní systém Picoline byl vyvinut pro laboratorní a výzkumné účely zejména farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu. Jedná se o kompaktní modulární přístroj, který je schopen zpracovávat bezeztrátově množství produktu i v řádech několika gramů. Na druhé straně může zpracovávat i šarže o velikosti řádově stovek gramů. Všechny moduly byly navrženy tak, aby výsledky pokusů byly přenositelné do výrobních kapacit. Moduly odpovídají zmenšeninám produkčních strojů firmy Hosokawa Alpine, se kterými má dlouholeté zkušenosti. Díky svému ergonomickému table-top designu je snadno ovladatelný a v případě potřeby se dá umístit i do laboratorní digestoře.

Řada Picoline se obecně skládá ze 3 částí – z Platformy, funkčních modulů a příslušenství.

 • Platforma – Základem platformy je univerzální konektor, na který lze připojit jakýkoliv z nabízených funkčních modulů. Není tedy problém v případě potřeby později kdykoliv dokoupit jakýkoliv další modul z naší nabídky. Povrch materiálu je vyroben z leštěné nerezové oceli, která je vhodná pro snadné a rychlé čištění. Celá platforma též obsahuje veškeré potřebné elektrické a mechanické komponenty. Materiál do jednotlivých komponentů je přiváděn pomocí adapterů a tudíž není nutné používat žádné hadice. Na samotné platformě se také nachází ovládání v podobě dotykového displeje. Ke komunikaci s okolím používá sběrnici CAN, 3x USB Port, LAN rozhraní pro připojení tiskárny, konektory pro připojení do systému LIMS a připojení pro vzdálené ovládání. Rozměry platformy jsou bez příslušenství 893 x 616 x 488 mm a hmotnost je zhruba 80 kg (v závislosti na daném modulu a příslušenství).
 • Funkční moduly – Jednotlivé funkční moduly pracují na stejných principech jako již léta vyráběné a zavedené stroje od firmy Hosokawa Alpine. Díky tomu není problém výsledky pokusů škálovat do libovolných produkčních výkonů. S těmito moduly je možné třídit, mlít a mixovat prášky a suspense v malých množstvích. Moduly mají univerzální konektor a jsou vyrobené z nerezové oceli pro snadné čištění a nízkou kontaminaci.

  S jednou třídičovou hlavou je možné vytvořit 3 moduly v závislosti na použití vyměnitelné spodní části. Jsou to:
  – Picojet® – Modul vycházející z tryskového mlýnu s fluidním ložem AFG. Horní část tvoří třídičová hlava a spodní část je mlecí komora s tryskami.
  – Picosplit® – Modul vycházející z větrného třídiče ATP. V horní části se nachází třídičové kolo a spodní část tvoří jímací nádoba nebo výstup na hrubou frakci.
  – Picozirk® – Vycházející z třídičového mlýna ZPS. V horní části se nachází třídičová hlava a spodní část je tvořena úderovým mlýnem.
  Další 3 moduly je možno vytvořit pomocí jedné hlavy se shodnou mlecí komorou a pouhou výměnou mlecích nástrojů. Jsou to:
  – Picoplex® – Používá stejné mlecí nástroje jako jsou k nalezení v úderovém mlýnu UPZ. Zde je možné zvolit více druhů mlecích nástrojů.
  – Picocrush® – Tento modul funguje na stejném principu jako kladivový mlýn.
  – Picocross® – Vysokorychlostní kolíkový mlýn vycházející z mlýnu Contraplex C. Ten má proti sobě dva kolíkové disky, které se oba otáčejí ve vzájemně opačném směru.

  Dalšími moduly jsou:
  – Picoliq® – Modul určený k  mokrému mletí. Vychází z mokrého perličkového mlýnu AHM a je možno si vybrat z několik velikostí mlecích komor.
  – Picobond® – Je kompaktní směšovací reaktor pro suché materiály vycházející z mixéru (NOBILTA) nebo mechanofúzní varianta (AMS).
  – Picomix® – Vychází z mísiče Cyclomix, který slouží k rovnoměrnému mixování maličkých šarží do objemu 100 ml.
  – Piconizer® – Spirálový tryskový mlýn vycházející z konstrukce mlýnu AS. Vyšší energetická spotřeba je vyvážena absencí rotujících částí, což umožňuje snadné a důkladné čištění.
  – Picocont® – Jedná se o containment pro OEL hodnoty < 50 ng/m3 a je určený pro všechny moduly řady Picoline. Je vyroben z nerezové oceli a designován tak, aby byl snadný na údržbu a čištění.
   
 • Příslušenství
  Jako příslušenství se berou veškerá přídavná zařízení, která slouží zejména ke správnému dávkování, měření, oddělování lehké frakce z hlavního proudu vzduchu, nádoby na materiál, filtry a čistící jednotky. Jedná se například o:
  Příslušenství pro mokré procesy
  – Čerpadlo
  – Míchací nádoba
  – Externí těsnící kapalinová jednotkaPříslušenství pro suché procesy
  – Mikro dávkovací šnek PMD
  – Sběrná nádoba
  – Ventilátor
  – Cyklónový filtr
  – Čistící jednotka pro Jet-filtr
  – Sestava vstřikovačů

Celý systém Picoline je možné si i zapůjčit díky naší nové divizi Rental & Used Machines.

Kontaktujte nás Více informací