Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Fine Impact Mills

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Jemné úderové mlýny

Ultraplex UPZ

Ultraplex UPZ. Zdroj: https://www.hosokawa-alpine.com/powder-particle-processing/

Mlýn UPZ je klasickým zástupcem jemných úderových mlýnů firmy Hosokawa Alpine. Jedná se o univerzální mlýn, který nabízí širokou škálu výměnných mlecích nástrojů, mlecích drah a sít. Tento mlýn se vyrábí ve veliké škále velikostí a proto není problém najít optimální řešení i pro ty nejnáročnější zákazníky. Tyto mlýny se používají pro materiály do tvrdosti 3 na Mohsově stupnici tvrdosti. Mlýn je vhodný pro všechna odvětví průmyslu. Jeho využití naleznete ve farmacii, potravinářství, chemickém průmyslu a při zpracování měkčích minerálů. Výstupní frakce se může pohybovat od desítek µm až do několika milimetrů, v závislosti na mletém materiálu a na aplikaci.

Tento mlýn je možné dodat v provedení, jež splňuje podmínky ATEX nebo ve verzi vhodné pro kryomletí.

Mlecí nástroje, které můžete na mlýnu UPZ používat jsou:

 • Pin discUPZ Pin Disc Unit – Tyto mlecí nástroje udělají z mlýnu UPZ kolíkový mlýn, ve kterém je jeden stacionární disk s kolíky uchycený na dveřích stroje a druhý disk rotuje. Materiál je přiváděn do mlýna dvířky přímo na střed rotujícího kolíkového disku, odkud jej odstředivé síly unášejí odstředivým směrem. Materiál prochází přes kolíky a tím dochází nárazy k jeho mletí. U kolíkového mlýna UPZ se nepoužívají žádná síta a ani mlecí dráhy.
  Mlecí nástroje jsou ukázány na obrázku.
  *******************************************
 • Beater discUPZ Beater Disc Unit – U tohoto typu mlecího nástroje jsou úderníky umístěny na rotoru a k mletí dochází již při radiálním pohybu materiálu směrem od středu k obvodu stroje. Společně s tímto mlecím nástrojem se používají síta nebo mlecí dráhy.
  Mlecí dráhy a mlecí nástroje jsou ukázány na obrázku.
  *******************************************
 • Swing beaterUPZ Swing Beater Unit – V tomto případě dochází k mletí volně pohyblivými kyvadly. Toto uspořádání je vhodné v případě, kdyby se v materiálu vyskytovaly tvrdé masivnější předměty. Díky tomu, že kyvadlo může ustoupit, nedojde ke zničení mlýna. I u tohoto typu je potřeba využívat síta nebo mlecí dráhy.
  Mlecí nástroje a mlecí dráhy jsou zobrazeny na obrázku.
  *******************************************
 • Plate beaterUPZ Plate Beater Unit – Mlecí destičky jsou umístěny po obvodu rotoru vyntilátorového typu. U tohoto typu musí být dodržen směr otáčení, protože v opačném smyslu otáčení nedochází k drcení. S tímto typem mlecího nástroje se používají síta i mlecí dráhy.

Síta mohou mít různé velikosti a tvar otvorů. Mlecí dráhy mohou mít zuby rovnoběžné s osou rotoru nebo zkosené pod určitým úhlem. Většinou mívají mlecí dráhy kratší a delší hranu. Otočením mlecí dráhy nebo směru otáčení je tedy možné změnit vlastnosti výstupního materiálu. Existují i kombinace pro tvrdší materiály, kde je polovina statoru mlecí dráha a druhá polovina síto.

Princip fungování mlýnu UPZ je ukázán na videu (Použit je Plate Beater Unit).

 

Sugarplex SX

Sugarplex je kompaktní mlýn, vyvinutý speciálně pro potřeby potravinářského průmyslu. Mlýn pracuje na principu jemného úderového mlýnu a používá kolíkový mlecí systém. Jeho výhodou je, že nepotřebuje žádné dodatečné filtry, ventilátory nebo chlazení. Díky tomu zabírá méně místa, má malou spotřebu energie, má menší požadavky na čištění a údržbu a díky tomu má i nižší investiční náklady. Mlýn je konstruovaný tak, aby splňoval požadavky ATEX a to tak, že je odolný proti tlakovému rázu do 10 bar (g). Speciální těsnění zabraňují vniknutí mazadel do mlecího prostoru a zároveň i k tomu, aby se naopak cukr případně oplachovací voda nedostala do motoru.

Sugarplex 315 SX dosahuje při mletí cukru výkonů zhruba 3 t/h při jemnosti 99 % < 450 µm nebo např. 1,5 t/h při jemnosti 99 % < 150 µm. Pro výpočty ostatních typů mlýnu Sugarplex je možno využít k odhadu scale-up factor nebo případně udělat testy s požadovaným materiálem přímo v našem testcentru v německém Augsburgu.

Tento mlýn se dá použít i na jiné materiály než je jenom cukr. Jedná se o materiály které mají dobré tokové vlastnosti, jsou potencionálně výbušné a a které snesou teploty až do 60 °C.

Princip mletí cukru s mlýnem Sugerplex je ukázán na následujícím videu.

Contraplex CW II

Contraplex CW II vychází z principu mlýnu UPZ. Jedná se o jemný úderový mlýn, který je vybaven kolíkovými mlecími disky. Na rozdíl od mlýnu UPZ má oba dva disky rotující a každý poháněný vlastním pohonem. Disky se otáčejí v opačném směru a rychlost obou dvou disků je nastavitelná. Díky tomu je možno dosáhnout jemností od 10 – 500 µm. Prostorná mlecí komora a kolíkové rotační disky dělají z tohoto mlýnu ideální řešení pro materiály, které obsahují vysoký podíl oleje nebo tuku (např. kakao), případně jsou lepivé nebo hydroskopické. Protisměrný pohyb obou disků výrazně snižuje zanášení kolíků a mlýn se tedy daleko méně ucpává než při pohybu pouze jednoho disku.

Ačkoliv se na přední straně mlýna nachází pohon kolíkového disku, lze dveře mlýna bez problémů a do široka otevřít pro snadné čištění a údržbu. Tento mlýn je možno vyrobit ve verzi pro kryomletí i z nerezu pro farmaceutické účely. Pro získání přesných dat ohledně výkonu stroje při mletí daného materiálu je potřeba zkoušek v našem Test Centru v německém Augsburgu.

Princip činnosti mlýnu Contraplex CW II ukazuje následující video.

 

Kontaktujte nás Více informací