Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Flake Crushers

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Flake Crushers

Flake Crusher AFC

Flake crusher slouží k šetrnému nadrcení měkkých materiálů nebo slisovaného prášku za účelem výroby granulátu. Ve stroji se nachází horizontálně uložený rotor, který se otáčí a nízkou rychlostí úderově mele materiál, který poté propadává nebo je protlačován skrze síto pod spodní částí statoru. Velikost výsledného granulátu se pohybuje v rozmezí 0,5 – 10 mm v závislosti na velikosti ok síta. Obvodová rychlost mlecího rotoru se pohybuje kolem 1 m/s. Tato rychlost není z pohledu směrnice ATEX nebezpečnou, a tudíž se tento stroj může používat při drcení látek, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu.

Při takto nízké obvodové rychlosti dochází při mletí k minimální produkci prachu. Použití tento stroj nachází při drcení briket z kompaktorů, čímž vytváří granulát o definované velikosti, dále pak při deaglomeraci látek (například po sušení a mixování), při drcení hydroskopických látek nebo při recyklaci tablet.

Stroj může být vyroben na mletí v inertním prostředí, v plynotěsném provedení a je vyráběn kompletně z nerezové oceli. Stroj je velmi jednoduchý jak na údržbu a čištění, tak také na montáž i demontáž.

 

Bexmill A BM

Druhým zástupcem flake crushers je Bexmill. Tento stroj také slouží k šetrnému mletí měkkých ažstředně tvrdých materiálu na zrnitosti v řádech několika milimetrů. Oproti Flake Crusher AFC má však tento typ kónický tvar mlecí komory a pohon rotoru může  být uložen zespodu nebo svrchu. Toto uložení umožňuje pracovat při vyšších otáčkách než Flake Crusher AFC a díky tomu lze dosáhnout vyšších výkonů a vyšších jemností.

Materiál může být dávkován kontinuálně nebo v šaržích. Tento mlýn je vhodný jak na suchý, tak i na mokrý materiál.

Ačkoliv je možné stroj provozovat při vyšších otáčkách, stále dochází k minimální produkci prachu oproti ostatním typům úderových mlýnů. Použití tento stroj nachází při drcení briket z kompaktorů, čímž vytváří granulát o definované velikosti, dále pak při deaglomeraci látek (například po sušení a mixování), k homogenizaci směsí a další.

Stroj může být vyroben na mletí v inertním prostředí, v plynotěsném provedení a je možné ho udělat kompletně z nerezové oceli.

Kontaktujte nás Více informací