Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Pelleting Machines, Basket Extruders and Spheronizers – Peletizátory, Extrudery

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Peletizátory, Extrudery a Sféronizéry

Extrudéry a peletizátory se používají při výrobě válcovitých granulí a pelet u měkkých materiálů. Důvodů může být hned několik – Lepší tokové vlastnosti, zvýšení sypné hmotnosti při zachování vysoké poréznosti a velkého povrchu, lepší dávkování a aplikace. Některé aplikace vyžadují kulaté pelety. Procesu zakulacení se říká sféronizace a následuje jako další krok po vytlačení pelet.

Gear Pelletizer AGF GCS and AGF GMS

Gear Pelletizer slouží k výrobě pelet o průměru 1 – 10 mm s volitelnou délkou. Pelety jsou vyráběny při nízkých tlacích. Někdy bývá tento proces označován jako nízkotlaká extruze.

Princip činnosti je založen na dvou ozubených protiběžných válcích, kde jednotlivé zuby válců do sebe zapadají. Materiál je vtahován do mezer jednotlivých zubů, kde mezi každými dvěma zuby se nacházejí vyvrtané otvory (tzv. trysky). Těmito tryskami je protlačován materiál do vnitřku dutých válců, odkud jsou potom tyto již hotové pelety transportovány do sila.

Pomocí tvaru trysek, jejich průměru a délky a rychlostí pěchovacího šneku je možné upravovat vlastnosti pelet. Celý stroj je možné vyrobit v prachotěsném a plynotěsném provedení a bez problémů je i provoz s inertním plynem a rozpouštědly.

 

Bextruder A BX

Bextruder A BX je vhodný pro výrobu pelet s volnou strukturou a s velkým povrchem. Stroj obsahuje dva rotory, které pracují ve vzájemně opačném směru. Horní rotor zajišťuje mixování materiálu a jeho dopravu směrem k druhému rotoru. Tento spodní rotor poté slouží k protlačování materiálu sítem. Pelety jsou od síta ořezávány vestavěným nožem na požadovanou délku. Toto síto je snadno vyměnitelné a dostupné, což snižuje dobu potřebných odstávek.

Tento stroj je používán v aplikacích, kde je potřeba snadno dispergovatelný granulát, jako jsou například – Čistící prostředky, hnojiva, pesticidy, instantní omáčky a polévky, nápojové prášky a další.

Bexroller A BR

Bexroller, který je občas také známý jako sféronizátor, slouží k zakulacování pelet. Tomuto procesu se obecně říká sféronizace. Bexroller se skládá z válcovité násypky s materiálem, ve které se otáčí speciálně tvarovaný disk. Tím dochází k rotačním pohybům dané pelety, která se tímto procesem zakulacuje.

Charakteristickými vlastnostmi takto zakulacených pelet je potom jejich velmi hladký povrch a úzká distribuce částic.

Sféronizací se ve velké míře zlepší tokové vlastnosti a usnadňuje se přesné dávkování materiálu. Proto jsou tyto stroje velmi často využívány ve farmacii a v chemickém průmyslu u agresivních látek.

Možnost CIP (Clean In Place) nebo WIP (Wash In Place) a i plynotěsného provedení.

 

Kontaktujte nás Více informací