Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Table Roller Mills – Vertikální kotoučové mlýny

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Vertikální kotoučové mlýny

AWM and AWM-F

Vertikální kotoučové mlýny od firmy Hosokawa Alpine jsou určeny pro měkké až středně tvrdé materiály pro jemnosti od cca d97 = 20 µm – 100 µm. Preferovaná jemnost u těchto strojů je cca d97 = 50 µm. Vertikální kotoučové mlýny pracují na principu tlakového drcení, kde je tlak vytvářen rotující mlecí mísou a statickými mlecími válci. Mísa je otáčena pomocí pohonu a vhodné převodovky na obvodovou rychlost 2 – 6 m/s. Převodovka je vybavena segmentovými ložisky kvůli působení přítlačné síly drtících válců, které v závislosti na aktuálním množství materiálu mohou kolísat. Na mlecí mísu jsou přitlačovány 3 brusné válce, kde každý je přitlačován dvěma hydraulickými písty. Válce jde v případě potřeby sklopit pomocí hydrauliky. Pro mlecí mísu a mlecí válce se používají materiály vysoce odolné proti opotřebení. V případě potřeby sušení  produktu v průběhu mletí je možno do mlýna přivádět horký vzduch.

Materiál je na mlecí mísu přiváděn středem stroje. Na materiál vlivem otáčení působí odstředivá síla, která zajišťuje pohyb materiálu směrem od středu mlecí mísy k jejímu obvodu. Při tomto pohybu je materiál několikrát vystaven účinku mlecích válců. Provozní fluktuace mlecích válců jsou tlumeny hydraulickým akumulátorem na stlačený vzduch. Na okraji mlecí mísy se nachází přepad, jehož výškou je možné ovlivňovat zdržnou dobu materiálů v mlecí míse. Po obvodu mlecí mísy se nachází prstenec s tryskami. Pomocí tlakového vzduchu z těchto trysek je pomletý materiál unášen do horní části drtiče, kde se nachází integrovaný třídič. Obvykle bývají používány třídiče na bázi Turboplex ATP nebo Micron Classifier MS. Zde jsou částice vystaveny účinkům třídícího kola. V případě že je částice již dodatečně pomleta na požadovanou velikost, opouští společně s proudem vzduchu drtič skrze třídící kolo směrem k zařízení na separaci materiálu od vzdušného proudu. V opačném případě, kdy je částice ještě příliš velká, je třídícím kolem odmítnuta a vrací se zpět na mlecí mísu k opětovnému mletí. 

AWM-F

Mlýn AWM-F je pokračovatel mlýnu AWM. Tento typ mlýna je určen pro jemnosti d97 = 8 – 40 μm. U tohoto nového modelu prošla úpravou mlecí oblast, technologie mletí i integrovaný třídič. Tento vývoj přinesl vyšší jemnosti, energetickou úsporu a zvýšení výkonu stroje v porovnání se standardním AWM.

Tyto mlýny se používají zejména pro minerální produkty jako jsou například vápenec, sádrovec, mastek, bentonit, vápno, dolomit a další.

Kontaktujte nás Více informací