Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Chemie

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Chemický průmysl

Firma Hosokawa Alpine AG dodává stroje i komplexní systémy vhodné pro chemický průmysl. Jsme schopni dodat veškeré potřebné zařízení na výrobu a úpravu prášků, ať už se jedná o přísady v průběhu výroby nebo o finální produkt.

Naše stroje najdete v celé řadě aplikací, jako jsou například:

Hnojiva a ochrana rostlin

Co nejmenší velikost částic s co možná největším povrchem je charakteristickým znakem přípravků v zemědělství. Výroba těchto produktů vyžaduje speciální procesy a požadavky. Tyto materiály bývají často, lepivé, abrazivní, škodlivé pro člověka ve vysokých koncentracích nebo výbušné. S těmito a dalšími požadavky se umíme vypořádat a máme v tomto oboru dlouholetou zkušenost.

Tonery

Kontinuální technický vývoj a více než 30 let zkušeností dělá z firmy Hosokawa Alpine vedoucí firmu na trhu komplexních linek pro výrobu tonerů. Při výrobě tonerů je důležité přísně dodržet velikost a kulatý tvar částic. Důležitým faktorem je i zbavení se jemného prachu pod 5 μm. Pro tyto účely jsou nejvhodnější naše stroje TSP a TTSP.

Suché čištění spalin

Ke snižování obsahu síry (S) a chlóru (Cl) ze spalin se v elektrárnách, teplárnách, spalovnách, ocelárnách atd. osvědčilo používání sody bikarbony (NaHCO3) suchou cestou. Během spalovacího procesu je soda dávkována ze sila pomocí dávkovacího šneku do třídičového mlýna Alpine APP. Rozemletý materiál pod 20 µm je pak pneumaticky dopravován do spalinovodů. Zde potom dochází k chemické reakci sody bikarbony s oxidy síry, chlórem a HCl. Vzniklé sloučeniny (Na2So4, NaCl) jsou poté odděleny na filtru a vyčištěné spaliny odcházejí komínem pryč. Potřebné množství dávkovaného hydrogenuhličitanu sodného do spalinovodů je řízeno v reálném čase změnou rychlosti dávkovacího šneku v závislosti na vyhodnocení obsahu síry a chlóru ve spalinách pomocí senzorů. Tuto technologii lze s úspěchem využít i ve sklárnách při  výrobě plochého skla na odstraňování fluóru a fluorovodíku z odpadních vzdušnin.

Firma Hosokawa Alpine dodala do různých odvětví průmyslu již 300 takových jednotek po celém světě. Jsme schopni zajistit dodání kompletní linky včetně sila, dávkovacích šneků, třídičového mlýnu a dávkovače.

Práškové laky

Vysokokvalitní práškové nátěry mají vysoký požadavek na konstantní velikost částic, kontinuální výrobu a snadné čištění. Pro tyto účely jsou vhodné naše třídičové mlýny řady ACM, které jsou snadno čistitelné a s výměnnou hlavicí cyklónového třídiče umožňují rychlou přeměnu parametrů při jednotlivých šaržích.

Kovové prášky pro 3D tisk

Dříve se při výrobě kovových aditiv hojně využívaly sítovačky. Tato technologie byla však z důvodu malé flexibility brzy nahrazena. U sít je velikost částic jasně daná právě používaným sítem, což u častých změn produktu mohlo způsobovat komplikace a zbytečná prodlení. Ideálním řešením jsou v současné době větrné třídiče. Kromě vysoké flexibility a snadného čištění mají také tu výhodu, že jsou schopny pracovat s různými druhy pracovních plynů. Větrné třídiče je možné používat v jednostupňovém třídění nebo v případě použití více třídičů jako vícestupňové, které umožňuje dosáhnout potřebnou jak horní, tak i spodní hranici velikost částic.

Polymerní prášky pro 3D tisk

3D tiskárny zažívají v posledních letech silný rozvoj v mnoha různých odvětví průmyslu. Se stále rostoucí poptávkou 3D produktů a s novými požadavky jsou kladeny stále vyšší a vyšší nároky na tiskové materiály. Neustále se zvyšující cílové jemnosti vyžadují neustálé zdokonalování mlecích procesů. Častou výzvou u výroby aditiv je udělat striktní, ale zároveň flexibilní dělící řezy. Díky našim strojům jsme schopni udělat jakoukoliv frakci v rozmezí jednotek μm až několik set μm v závislosti na daných podmínkách. Ve výrobě je možno zařadit za sebou více našich separátorů, které odseparují hrubou frakci a zároveň jsou schopné zbavit se příliš jemného prachu.

 

Další aplikace v chemickém průmyslu jsou například:

 • Absorbenty
 • PTFE – Teflon
 • E-PVC
 • Celulóza
 • Abrazivní materiály a brusiva
 • Hliníkové prášky
 • Silikáty
 • Sulfáty
 • Stearáty
 • Barviva a pigmenty
 • Oxidy železa
 • Inhibitory hoření
 • Bělidla
 • Prací prášky
 • Plasty a jejich aditiva
 • Vosky
 • Syntetické pryskyřice
 • Plniva

a další.

 

Kontaktujte nás Více informací