Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Compaction

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Divize Compaction

Divize Compaction se zabývá briketizací, peletizací, granulací a sféronizací práškových materiálů. Tyto úpravy materiálů se obvykle využívají v případech, kdy je zapotřebí změnit jejich fyzikální vlastnosti, ale ponechat vlastnosti chemické. Takto upravené materiály mívají zpravidla daleko lepší tokové vlastnosti, zjednodušují dávkování, zvýšenou pevnost, sníženou sypkou hmotnost a radikálně mění velikost aktivního povrchu. Compact division dodává stroje pro všechny oblasti průmyslu od malých strojů ve farmacii, až po velké výrobní linky v případě průmyslových minerálů. 

Granulace a briketizace

Ke granulaci se využívá tzv. kompaktorů. Materiál je u nich přiváděn mezi dva rotační válce, které jsou proti sobě tlačeny velkými silami pomocí hydrauliky. Prstence válců jsou vyměnitelné v případě potřeby změny produktu nebo jejich opotřebení. Při použití vhodných prstenců se dá kompaktor použít též jako vysokotlaký válcový mlýn. Jeho výhodou je oproti například úderovým nebo nožovým mlýnům fakt, že jsou tyto mlýny pomaluběžné a je tedy výrazně nižší riziko zajiskření, případně výbuchu. Dále mají velmi nízkou energetickou náročnost. Většinou se hned za výstup kompaktoru zařazuje další mlýn, který dané brikety rozdrtí na granulát požadované velikosti. Nejčastěji se používají kladivové mlýny nebo Flake Crushers

Toto řešení bývá často používáno na jemný prach, který byl v průběhu procesu výroby odloučen (například větrným třídičem) a uložen do zásobníku. Jeho briketizací může být materiál vrácen opětovně do procesu a tím se snižují ztráty při výrobě.

Peletizace

Extrudery a Peletizátory bývají používány k výrobě pelet, případně granulátu. Gear Peletizeru používá ozubené válce, kde mezi každými dvěma zuby jsou otvory, kterými protilehlý zub z 2. válce protlačí materiál dovnitř dutého válce. Druhým způsobem vytvoření pelet je použití extruderu, u kterého je materiál protlačován skrze kónické síto pomocí rotorové metly. Tomuto způsobu se někdy říká nízkotlaká extruze. Ta vytváří sypkou strukturu pelety s velkým aktivním povrchem.

Sféronizace

Sféronizátory se používají u částic, které je potřeba zakulatit. Příkladem může  být například recyklace kabelů, kdy po nasekání kabelů drtičem na několikamilimetrové kousky a po separaci kovu a plastu je potřeba drátky zakulatit, kvůli snadnější následné manipulaci.

Divize Compaction má své sídlo, na rozdíl od ostatních divizí, v německém Leingartenu. Avšak i zde se nachází technikum se zkušebními stroji, kde se také dají provést pokusy přímo s daným materiálem, kterých se samozřejmě můžete zúčastnit.

 

Následující krátké video představuje divizi Compaction, ukazuje výrobu a konstrukci strojů i zázemí firmy.

 

Kontaktujte nás  Více Informací