Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Food

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Potravinářský průmysl

Potravinářské výrobky musí splňovat řadu certifikátů a odpovídat celosvětovým standardům, zejména co se hygieny a bezpečnosti týká. Hosokawa Alpine nabízí stroje pro drcení, mletí, třídění a granulování a některé stroje jsou vyvinuty právě pro konkrétní potřebu. V potravinářském průmyslu se například jedná o speciální řešení pro zpracování produktů s vysokým obsahem cukrů nebo tuků. Dále je pak možnost pořídit variantu stroje pro kryomletí za pomoci kapalného dusíku nebo oxidu uhličitého. Mnoho potravin, zvláště pak jejich slupky, jsou tvrdé a abrazivní. V těchto případech nabízíme také speciální vyložení mlýnů, aby nedocházelo k tak vysokému opotřebení součástek. Mnoho pomletých potravin vytváří se vzduchem výbušnou směs. Firma Hosokawa Alpine je schopna vytvořit kompletně celou linku tlakuvzdornou nebo v ní vytvořit inertní prostředí, aby odpovídala nařízením ATEX.

Kryomletí

Kryomletí se využívá u produktů, u kterých by zvýšením teploty při mletí došlo k poškození materiálu nebo ke ztrátě některých důležitých vlastností, případně u produktů, které jsou za normálních pokojových teplot nemelitelné. Jako chladící médium využíváme kapalný dusík (LN2) a pevnýoxid uhličitý (CO2). Chlazení probíhá buďto přímým přidáváním chladiva do prostoru mlýnu, případně pokud je potřeba nižších teplot nebo delšího času tak dochází ke chlazení již v chladícím šneku před vstupem do mlýna. Touto metodou je možné u potravin, zejména koření a zeleniny, uchovat značnou část esenciálních olejů v produktu, což zlepšuje chuťové vlastnosti a aroma

Koření, bylinky, sušená zelenina, čaje

Jsme schopni poskytnout kompletní systém ke zpracování koření, bylinek, čajů a sušené zeleniny a ovoce. Mezi tyto procesy řadíme odprášení, drcení, sekání, mletí (kryomletí), prosévání, třídění a mixování. Každé koření a bylina potřebuje speciální zacházení v závislosti na tvaru, tvrdosti, vlhkosti, viskozitě, množství oleje a další. U finálních vlastností také hraje velkou roli původ materiálu a jeho finální určení. Všechny požadavky vyřeší naši odborníci a pomohou navrhnout optimální řešení.

Proteiny

S neustále rostoucí populací na planetě se zvedá i poptávka po rostlinných proteinech. Pomocí procesu zvaného protein-shifting je možné pomocí mechanického zpracování vytvořit z některých plodin, jako např. luštěniny nebo pšenice vysokoproteinový koncentrát. Základním principem tohoto procesu je pomlít produkt na takovou jemnost, že je možné od sebe oddělit proteiny od škrobu. Na druhé straně i živočišný protein vyžaduje speciální zacházení. Pro tuto aplikaci je kryomletí vhodným řešením.

 

 

Sacharidy

V získávání cukrů, škrobů a celulózy z rostlin a jejich následného mletí a třídění má firma Hosokawa Alpine dlouholetou zkušenost. Pro potraviny s vysokým obsahem cukrů vyvinula firma Hosokawa Alpine speciální mlýn Sugarplex. Sugarplex nabízí all-in-one řešení, tudíž tento mlýn nepotřebuje přídavný filtr nebo chlazení a je speciálně konstruovaný tak, aby se kvůli vysokým množstvím cukrů a tuků nezalepoval. Zároveň jsou mlecí nástroje u tohoto mlýnu velmi dobře dosažitelné a jednoduché na čištění.

Další typické příklady zpracovávaných materiálů divize food jsou:

 • Vitamíny / Vitamínové suplementy
 • Škrob
 • Kakao
 • Vláknina
 • Zahušťovadla – Želatina, Pectin,Karagenan
 • Laktóza
 • Umělá sladidla
 • Krmení pro zvířata
 • Beta Glukan
 • Otruby
 • Obohacené mouky
 • Tabák
 • Luštěniny

A další

Kontaktujte nás Více informací