Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Recyklace Plastů

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Recyklace plastů

Plastové odpady jsou v současné době celosvětově významným tématem. Vlády většiny vyspělých zemí plánují v nadcházejících letech výrazně omezit nebo úplně zakázat skládkování plastových odpadů. Firmy se snaží v co největší možné míře minimalizovat produkci plastových odpadů v rámci tzv. oběhového hospodářství. Je tedy potřeba řešit opětovné využití plastových odpadů nebo zajistit takovou úpravu, která dovolí jiné využití daného materiálu. Drcení materiálu bývá v mnoha případech právě tím prvním krokem při technologických úpravách.

Firma Lindner nabízí široké portfolio drtičů, které jsou vhodné jak pro čisté tak i pro znečištěné materiály. Naše stroje si poradí s jakýmkoliv typem plastů v jakékoliv formě. Je možné zpracovávat folie, výlisky, profily, nájezdové koláče, vlákna, role nebo např. big bags. Na základě znalosti vstupního materiálu, požadovaného hodinového výkonu a požadované výstupní jemnosti jsme schopni nabídnout vhodný stroj v požadované velikosti.

In-house recycling

In-house recyclingem nazýváme takový způsob recyklace, kdy odpad vznikající při produkci je pomocí různých úprav zpracováván přímo na místě a vracen zpět do procesu. Tento odpadní materiál tedy nikdy neopustí danou výrobu, čímž se ušetří náklady a práce při nakládání s odpady. Linka na in-house recycling může vypadat jako na následujícím obrázku.

  1. Dávkování a detekce kovu – Dávkování do drtiče může probíhat např. pomocí nakladače nebo vysokozdvižného vozíku, případně může být do drtiče dávkováno kontinuálně pomocí dopravních pasů. Detektor kovu je zde hlavně kvůli ochraně následného granulátoru. V případě detekce kovu je dávkovací pás zastaven a je potřeba tento předmět odstranit.
  2. Drcení – Drtiče Lindner nadrtí vstupní materiál na požadovanou jemnost a v požadovaném výkonu. Velikost výstupní frakce je možné změnit různými velikostmi síta.
  3. Granulace –  Podrcený materiál neobsahující kovy vstupuje do granulátoru. Ten zajistí zpracování materiálu na finální produkt.
  4. Kolektace materiálu – Materiál na konci linky buďto může být ukládán šaržovitě např. do big bagů nebo může být pomocí dopravních pasů kontinuálně dávkován pro následující technologické zpracování.

Recyklace plastů po ukončení životnosti

Recyklace plastů od koncových zákazníků vyžaduje daleko vyšší pozornost a více technologických kroků, než tomu bylo u in-house recycling. U materiálu od koncových uživatelů je zapotřebí brát v potaz to, že materiály mohou být silně znečištěné a zároveň mohou obsahovat cizí tělesa. Příklad takové linky je ukázán na následujícím obrázku.

  1. Drcení – Prvním krokem je rozmělnění materiálu na vhodnou velikost pro další zpracovatelský řetězec.
  2. Předmytí – Zbavení vstupního materiálu cizích těles a abrazivních materiálů
  3. Granulace – Materiál je granulován na požadovanou velikost
  4. Separace plastů – Roztřídění plastů na základě jejich měrné hmotnosti
  5. Finální mytí – Finální mytí pomocí tření. 
  6. Sušení – Sušení finálního produktu v kontrolovaném prostředí

Brožura AJ

Kontaktujte nás Více informací