Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Granulators and Shredders – Nožové Mlýny a Drtiče

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Nožové mlýny a Drtiče

Rotoplex Ro

Rotoplex je klasickým zástupcem nožových mlýnů firmy Hosokawa Alpine. Tento mlýn může být použitý pro širokou škálu materiálů, které jsou vhodné ke střihu. Velmi hojně se používá k  tzv. in-house recycling, kdy se zbytky z výroby případně nepovedené kusy materiálu rozdrtí a vracejí se opětovně do procesu výroby.

Nože na rotorech strojů Rotoplex Ro používají tzv. křížový nůžkový střih. Toto seskupení rotorových nožů je patentováno firmou Hosokawa Alpine a zajišťuje neustálý horizontální pohyb materiálu. Díky tomuto pohybu materiálu dochází k rovnoměrnému zatěžování a opotřebení rotoru. Další výhodou těchto strojů je robustní konstrukce. Díky odlévanému rotoru a masivnímu statorovému šasi si tento stroj poradí i s těžko melitelnými a problematickými materiály a vysloužil si tak přívlastek „heavy duty“ mezi našimi nožovými mlýny.

Rotoplex Ro se vyrábí ve výkonových třídách od 15 kW do 500 kW. Typické materiály, které se zpracovávají na tomto mlýnu jsou: plastové výrobky jako jsou fólie, profily, vločky, nádoby, dále pak například kaučuk, vulkanizovaná guma, měděné/hliníkové kabely, zbytky při výrobě elektroniky, vláknité materiály, materiály obsahující skelná vlákna, kůže, papír, nájezdové koláče při výrobě plastů, koberce, bylinky, čaje a jiné.

Compact-Line CL

Tato řada nožových mlýnů byla vyvinuta jako univerzální stroj na mletí všech druhů plastů a jiných materiálů vhodných ke střihu. Stejně jako Rotoplex Ro používá Compact-Line CL odlévaného (nikoliv svařovaného) rotoru s křížovým nůžkovým střihem. Tato technologie je patentována firmou Hosokawa Alpine a zajišťuje neustály horizontální pohyb materiálu, rovnoměrné zatížení nožů po celé délce rotoru a minimalizaci nežádoucích axiálních sil (z toho plyne vyšší životnost ložisek). Skříň mlýna je šroubované konstrukce. Otvírání násypky směrem nahoru a sítového koše směrem dolů je realizováno prostřednictvím hydrauliky. To umožňuje snadný přístup do mlecí komory a výrazně usnadňuje čištění a údržbu. Tento systém je obzvlášť výhodný pokud dochází k častým změnám mletých materiálů nebo jejich barvy.

Compact-Line CL se vyrábí ve výkonových třídách od 30 kW do 500 kW. Vhodnou velikost mlýna pro Vaše zadání lze nejlépe vybrat po provedeních mlecích zkoušek v test centru firmy Hosokawa Alpine v německém Augsburgu.

 

Talířové mlýny AFS

Mlýn AFS je určen pro mletí plastu a pryže na jemnosti od několika set µm do zhruba 2 mm. Výsledný produkt je charakterizovaný kubickým tvarem, hladkým povrchem a výbornými tokovými vlastnostmi.

Materiál o velikosti obvykle 4 – 8 mm je do mlýna přiveden předními dveřmi přímo na střed mlecího kola. Vnitřek stroje je tvořen mlecím rychloběžným rotorem a statorovým diskem. Vzdálenost mezi těmito dvěma disky je nastavitelná a změnou této mezery je možné upravovat jemnost výstupní frakce.

Ačkoliv většinu plastů je možné mlít na tomto mlýně za normálních teplot, je možno tento mlýn nechat vyrobit i ve verzi pro kryomletí. Ke chlazení materiálu se používá nejčastěji kapalný dusík.

Tento stroj je vyráběn ve 4 velikostech s instalovaným výkonem od 22 kW až do výkonu 75 kW.

 

Dura-Line DL

Dura-Line DL je dalším ze zástupců drtičů firmy Hosokawa Alpine. Tento drtič má masivní konstrukci, která zabraňuje kroucení stroje při provozu s obtížnými materiály. Kromě masivní konstrukce je mlýn také vybavený rotorem z plného materiálu a síty se speciálními otvory. Díky těmto konstrukčním prvkům si tento drtič poradí i s velmi obtížnými materiály. Tento stroj byl primárně vyvinut pro účely drcení plastů, vláknitých materiálů a fólií. Rotor Dura-Line není hladký, ale je po celém obvodu pokryt lištami, které zabraňují namotávání a utahování vláknitých materiálů na rotor během drcení. To bývá velkým problémem u konkurenčních strojů, protože namotaný  materiál výrazně snižuje výkon stroje a tyto namotané materiály musí být v pravidelných intervalech odstraňovány, což vede k odstávkám. Při provozu navíc dochází k samoochlazovacímu efektu u rotoru. Tento „multi edge“ systém rotoru je patentován firmou Hosokawa Alpine.

Dura-Line DL má nastavitelnou stříhací sílu a stříhací tlak. Další výhodou tohoto stroje je jeho programovatelná řídící jednotka, která umožňuje ukládat nastavení pro jednotlivé materiály do paměti a v případě potřeby je jednoduše vyvolat. Nový systém uchycení nožů nabízí jejich snadnou výměnu a možnost výběru z několika typů nožů.

Stroj se vyrábí v několika výkonových variantách od 45 kW do 250 kW.

 

Polymer-Line PL

Stroj Polymer-Line PL je ekonomicky výhodný nožový mlýn. Jeho výhodou je, že při drcení produkuje nízký podíl prachu. Tento stroj je zejména určen na zpracování výlisků, vyfukovaných výlisků, odlitků a dalších podobných materiálů. Dobrý přístup do mlecích prostorů zajišťuje jednoduchou údržbu a servis. Stejně jako Rotoplex nebo Compact Line používá křížový nůžkový střih. Díky své konstrukci existuje vícero možností, jak do stroje přivádět materiál.

Polyplex PPC

Polyplex PPC je náš nejmladší stroj a je kombinací drtiče a nožového mlýnu. Tento stroj má vertikálně uloženou hřídel, na které se nachází jak drtičový typ rotoru (nahoře) a tak i nožový typ (dole). Stroj je vhodný na všechny typy plastů, včetně nájezdových koláčů (o hmotnosti až několik set kilo), zmetků při výrobě, plastových nádob, profilů a trubek. Díky možnému prodloužení horizontálního vstupního kanálu až na 6 metrů je možné drtit trubky a profily ve standardních rozměrech. Materiál je přiváděn do stroje v jeho horní části. V horní polovině stroje se na hřídeli nachází první typ rotoru a stroj zde působí jako drtič. Ve chvíli kdy je materiál dostatečně podrcen, padá dolů do druhé části, která funguje jako nožový mlýn se sítem. Vertikální uložení rotoru umožňuje snadné čištění a jednoduchý přístup do mlecího prostoru.

Oproti dvoustupňovému řešení přináší Polyplex několik výhod. Tento systém je ekonomicky výhodnější než pořízení 2 strojů. Spotřeba elektrické energie je také nižší než u řešení se dvěma stroji. V neposlední řadě je také potřeba zdůraznit významnou úsporu místa.

Výsledný materiál dosahuje jemnosti zhruba do 5 mm. V současné době je Polyplex vyráběn pouze v jedné velikosti. K přesnému určení hodinového výkonu stroje je zapotřebí udělat výkonnostní testy v našem testcentru v Augsburgu.

 

Kontaktujte nás Více informací