Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Minerals and Metals

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Minerals and Metals

Divize Minerals and Metals se zabývá zpracováním minerálních surovin na jemné prášky. Tyto prášky se používají v mnoha aplikacích – například jako plniva – v papírenském a gumárenském průmyslu nebo např. při výrobě barev. Také je můžeme najít  jako příměsi v plastech, stavebních materiálech nebo keramických výrobcích.

Firma Hosokawa Alpine nabízí speciální řešení pro mokré i suché mletí a třídění nerostných surovin a kovů. Jednotlivá řešení jsou vhodná jak pro velké objemy s nepřetržitým provozem tak i pro šaržovou výrobu. Ve zpracování minerálních surovin našimi kulovými mlýny má firma Hosokawa Alpine více než 100letou tradici.

Pro rozdílné potřeby každého zákazníka na požadavky mletí a třídění, nabízíme širokou škálu mlýnů a třídičů. Kulové mlýny, válcové mlýny, tryskové mlýny, třídičové mlýny, úderové mlýny a široké portfolio větrných třídičů.

Pro nalezení vhodné technologie nabízíme k dispozici plně vybavené testcentrum s vyškolenými odborníky v oboru. Pomocí testů jsme schopni najít optimální řešení i pro toho nejnáročnějšího zákazníka.

Typické aplikace jsou např.:

Zpracování mastku

Firma Hosokawa Alpine má dlouholeté zkušenosti s mletím vrstevnatých materiálů jako jsou například mastek, grafit, kaolin, slída atd. V závislosti na požadované aplikaci a požadovaných vlastnostech výstupního materiálu jsme schopni navrhnout takové řešení, aby bylo možno docílit buďto mikronizace materiálu na vysoké jemnosti nebo delaminace materiálu se zachováním vysoké laminarity.
Díky laminární struktuře, vysoké průhlednosti, bílé barvě a nízké tvrdosti má mastek velmi široké využití v průmyslu.
Mastek se používá ve vysokých jemnostech, které je možné dosáhnout jak suchým mletím s našimi tryskovými mlýny, tak i mokrým mletím pomocí perličkových mlýnů. Použití najde mastek v papírenském průmyslu, automobilovém průmyslu, jako plnivo do barev, keramiky, plastů, ale i jako součást kosmetických výrobků nebo v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Brusiva

Mezi tvrdé materiály řadíme nerosty, které mají na Mohsově stupnici tvrdosti hodnotu 7 a vyšší. Typickými příklady těchto materiálů je zirkon, křemen, živec, karbid wolframu a další. Tyto materiály se hojně využívají ve sklářském, keramickém ale i elektronickém průmyslu. Kromě tvrdosti a velikosti částic hraje u těchto materiálů také významnou roli tvar. Při práci s těmito materiály je potřeba počítat s častou výměnou náhradních dílů, s častější údržbou a celkově s větším opotřebením nejen mlýnů a třídičů, ale kompletně celého zařízení včetně dopravních cest. Zároveň je nutné zajistit, aby nedocházelo k přílišné kontaminaci produktu. Při navrhování výrobní linky je potřeba k těmto faktorům přihlížet, aby byl provoz co nejlevnější a energeticky co nejméně náročný.

Karbonátová plniva

Mletý uhličitan vápenatý GCC (ground calcium carbonate) se získává z křídy, vápence, kalcitu nebo mramoru.  Zatímco dříve byl uhličitan vápenatý považován za běžné levné plnivo, tak v posledních letech s neustále se vyvíjejícími se technologiemi nachází uplatnění i jako funkční přísady nejvyšší kvality.  Uhličitan vápenatý se obvykle používá ve formě bílého prášku nebo v suspenzi (slurry). Použití jako plnivo nalezneme v mnoha průmyslových aplikacích jako jsou například plasty, pryž, tmely, papír, barvy atd. Požadavky na stále jemnější zrnitosti v mezičase došly tak daleko, že se nyní pohybujeme v oblastech od d97 < 10 μm až do d97 < 1.6 μm. Před použitím GCC jako plniva v polymerech je nutno provést jeho speciální povrchovou úpravou pomocí kyseliny stearové (případně jejích solí). Díky strmé distribuci částic a perfektnímu hornímu řezu (top cut) může fungovat GCC také jako funkční plnivo pro výrobu prodyšné fólie v hygienických potřebách (např. dětské pleny) u kterých je důležité dosáhnout co možná nejvyššího stupně povrchové úpravy a zajistit tím co nejdokonalejší hydrofobicitu. Firma Hosokawa Alpine díky svým dlouholetým zkušenostem a neutuchajícímu vývoji je schopna neustále se zvyšující nároky splnit a to i s ohledem na co možná nejnižší specifickou spotřebu energie při jejich výrobě.

Retardéry hoření

Jako zpomalovače hoření se používaly ve velké míře sloučeniny halogenů, nejvíce pak sloučeniny bromu a chloru. Bohužel tyto sloučeniny bývají dost často škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Proto je vyvíjen stále větší tlak na náhradu nebezpečných sloučenin za sloučeniny bezpečné z nerostných surovin. Typickým příkladem jsou hydroxid hlinitý a hydroxid vápenatý. Tyto zpomalovače se potom používají v mnoha aplikacích, jako jsou například ochrana budov, plasty, elektronické zařízení, textil a další. Každá tato aplikace si vyžaduje své charakteristické vlastnosti částic a zároveň je důležité, aby tyto zpomalovače neměnily vlastnosti původního materiálu nebo výrobku.

 

 

Široké portfolio materiálů se pohybuje po celé Mohsově stupnici tvrdosti. Od velmi měkkých materiálů, až po ty nejtvrdší. Mezi tyto materiály, které na našich strojích zpracováváme, dále patří:

 • Vápenec
 • Sádrovec
 • Keramika
 • Křemen
 • Grafit
 • Uhelný popílek
 • Perlit
 • Křída
 • Písek
 • Karbid wolframu
 • Magnetické materiály
 • Vzácné kovy
 • Slitiny
 • Zinek
 • Hořčík 
 • Sklo
 • Kaolin
 • Kalcit
 • Pigmenty v papírenském průmyslu
 • Dřevo, Korek

a další.

Kontaktujte nás Více informací