Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Primární drtiče

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Primární drtiče

Primární drtiče, jak už název napovídá, se obvykle zařazují na úplný začátek technologické linky. Jejich úkolem je materiál podrtit na požadovanou velikost k dalšímu zpracování. Jejich výstupní frakce bývá obvykle kolem 90 % < 250 mm. Tato velikost je vhodná pro následující separační technologie, ale obvykle nebývá vhodná do kotlů nebo hořáků. Proto se k těmto strojům obvykle zařazuje po separační kaskádě sekundární drtič. 

Tyto stroje jsou určeny pro zpracování velkého objemu materiálu a k nepřetržitému provozu. Ve vstupním materiálu se zároveň může nacházet i spousta cizích těles, které jsou nemelitelné. Jedná se o materiály typu železné desky, betonové bloky, velké kameny a další, které však nesmějí daný drtič zničit. Z těchto důvodů bývají primární drtiče konstruovány robustně a velmi odolně se systémem ochran, aby dosahovaly vysokých výkonů, ale zároveň nedošlo k jejich poškození. 

 

JUPITER

Drtič Jupiter je jednohřídelový pomaluběžný drtič, který drtí na principu střihu. Tento stroj je dostupný ve 3 velikostech, kde vždy větší stroj má jednak delší rotor a jednak vyšší elektrický výkon pohonů. Tento stroj je ideálním řešením pro materiály, které jsou vhodné k drcení střihem, ale díky svému výkonu a robustnosti si poradí se všemi materiály od dřeva a objemného odpadu až po komunální a průmyslový odpad.

Na řezu strojem jsou zobrazeny jeho hlavní části.

 • Bezpečnostní prokluzová spojka – Tato spojka slouží k ochraně pohonné jednotky a rotorových i statorových nožů v případě, kdy se do drtiče dostanou nemelitelné materiály (Např. velký kus železa nebo betonu).
 • Dvoustupňový pohon klínovými řemeny – Technologie pohonu využívá vícestupňový pohon, který využívá energii rotujícího tělesa. Tato energie pomáhá vyrovnávat výkonové rozdíly, které vznikají při změnách množství a typu materiálu a pomáhá snižovat výkonové špičky.
 • Hydraulicky ovládané přístupové dveře – Boční přístupové dveře, které slouží k přímému a rychlému přístupu k celé drtící jednotce. Díky tomu je možné provádět rychlé a snadné kontroly a údržby. V případě potřeby odstranění cizího tělesa pak tyto dveře garantují snadný přístup bez potřeby vyprazdňování celého drtiče.
 • Hydraulický přítlak vstupního materiálu – Tento hydraulický přítlak slouží k jednoduchému a bezpečnému přísunu materiálu na drtící rotor, aby byl stroj co nejefektivněji využíván a nedocházel zbytečně k běhům naprázdno.
 • Drtící jednotka – Robustní drtící jednotka od firmy Lindner se skládá z rotorových a statorových nožů, jejich uchycení a škrabáků. Nůž má tvar kvádru, který umožňuje jeden nůž až 4x otočit a využít všechny jeho hrany. To výrazně zvyšuje jejich životnost.
 • Plug & Go síta – Síta do drtičů od firmy Lindner jsou jednoduše vyměnitelná s různými velikostmi a tvary otvorů. Pouhou výměnou sady sít lze velmi snadno a rychle měnit parametry výstupní frakce.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nebo si stáhněte informační brožuru v angličtině nebo navštivte stránky výrobce.

Brožura AJ

Kontaktujte nás Více informací

ATLAS AS

Drtič Atlas AS je dvouhřídelový pomaluběžný drtič, který drtí na principu trhání. Trháním vstupního materiálu vznikají velké kusy cca o velikosti formátu A4 s minimálním podílem prachu. Přívlastek AS symbolizuje, že se jedná o asynchronní verzi. U této verze se mohou obě dvě hřídele točit oběma směry a o rozdílných rychlostech zcela nezávisle na sobě. Navíc unikátní tvar nožů zajišťuje drcení v obou směrech otáčení. Díky tomu je výstup kontinuální bez výpadků. Ke změně smyslu otáčení hřídele dochází v případě, kdy je hřídel zablokována materiálem, a reverzací dojde k jejímu uvolnění. Tento stroj je vhodný pro zpracování tuhých komunálních odpadů, objemného odpadu i průmyslového a živnostenského odpadu.

Na řezu strojem jsou zobrazeny jeho hlavní části.

  • Bezpečnostní prokluzová spojka – Tato spojka slouží k ochraně pohonné jednotky a rotorových i statorových nožů v případě, kdy se do drtiče dostanou nemelitelné materiály (Např. velký kus železa nebo betonu).
  • Smart systém řízení pohonu (DEX) –  Firma Lindner vyvinula nový systém řízení DEX (Dynamic energy exchange), který v případě reverzace nebo brzdění jedné hřídele inteligentně přesouvá energii do druhého pohonu. Jedná se o mechanicko-elektrický systém, který snižuje spotřebu elektrické energie a výrazným způsobem omezuje výkonové špičky. Za tento systém řízení vyhrála firma Lindner v roce 2020 cenu Global CemFuel Award v kategorii ‚Inovace roku‘.
  • Vysoce efektivní elektrický pohon klínovými řemeny – Drtič Atlas AS využívá elektrický pohon s planetární převodovkou z vysoce odolných komponentů, aby vydržel vysoké nároky kladené na tento stroj. Celý systém je uložený v prachotěsném kabinetu, aby byla zajištěna delší životnost strojů.
  • FX Fast Exchange systém – Fast Exchange systém umožňuje snadné a rychlé vyměnění kompletně celé drtící jednotky. Vnitřní hydraulické pohony a doširoka otevíratelné boční dveře umožňují výměnu staré jednotky za novou v řádech desítek minut a to pouze za použití jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku.
  • Drtící jednotka – Dvouhřídelová drtící jednotka může být dodávána jako celek včetně statorového koše pro snadnou výměnu. Nože pracují na principu trhání materiálu a materiál jsou schopny zpracovávat v obou směrech otáčení, což vytváří kontinuální tok výstupního materiálu bez zbytečných mezer. Reverzace jednotlivých hřídelí je ovládána řídícím systémem s funkcí DEX.

 

 • Řízení a obsluha – Řízení celého stroje probíhá přes dotykový displej. Tento displej je možné vyjmout ze stojanu a používat jako dálkové ovládání. Stroj tak lze ovládat z libovolného místa a vizuálně kontrolovat jednotlivé příkazy. Toto dálkové ovládání se zejména hodí pro řidiče nakladačů, pro snadné řízení stroje z kabiny nebo při výměně drtících jednotek.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nebo si stáhněte informační brožuru v angličtině nebo navštivte stránky výrobce.

Brožura AJ

Kontaktujte nás Více informací

ATLAS SY

Drtič ATLAS SY je stacionární dvouhřídelový drtič určený na drcení dřeva. Tento mlýn si poradí s jakýmkoliv typem dřeva díky vysokému výkonu. Od palet a bedýnek až po kořeny nebo vlakové pražce. Svou konstrukcí je téměř totožný s drtičem Atlas AS. Liší se zejména drticím systémem a pohonem. Přípona SY znamená v tomto případě synchronní. To znamená, že se hřídele otáčí stejnou rychlostí a vzájemně opačným směrem. V případě zahlcení stroje poté dojde k reverzaci, která uvolní mlecí oblast. Při tomto zpětném chodu však nedochází k drcení, jako je tomu u Atlas AS.

Na řezu strojem jsou zobrazeny jeho hlavní části.

 • Bezpečnostní prokluzová spojka – Tato spojka slouží k ochraně pohonné jednotky a rotorových i statorových nožů v případě, kdy se do drtiče dostanou nemelitelné materiály (Např. velký kus železa nebo betonu).
 • Vysoce efektivní elektrický pohon klínovými řemeny – Drtič Atlas SY využívá elektrický pohon s planetární převodovkou z vysoce odolných komponentů, aby vydržel vysoké nároky kladené na tento stroj. Celý systém je uložený v prachotěsném kabinetu, aby byla zajištěna delší životnost strojů.
 • FX Fast Exchange systém – Fast Exchange systém umožňuje snadné a rychlé vyměnění kompletně celé drtící jednotky. Vnitřní hydraulické pohony a doširoka otevíratelné boční dveře umožňují výměnu staré jednotky za novou v řádech desítek minut a to pouze za použití jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku.
 • Drtící jednotka – Drtící ústrojí stroje Atlas SY bylo vyvinuto pro potřeby drcení dřeva. Firma Lindner má ve své nabídce 2 typy mlecích jednotek. Systém Synchron Rough (SR) na hrubé mletí s robustní konstrukcí, který je schopen odolávat cizím předmětům jako jsou šrouby, matky, kovové desky a jiné. Druhý systém Synchron Fine (SF) s designem patentovaným firmou Lindner. Tento design kombinuje stříhání a drcení, díky čemuž vzniká jemnější frakce než u předchozího systému při nízké produkci prachových částic. Díky svému designu, který materiál aktivně vtahuje do drtící zóny dosahuje tento drtič vysokých hodinových výkonů.
 • Řízení a obsluha – Řízení celého stroje probíhá přes dotykový displej. Tento displej je možné vyjmout ze stojanu a používat jako dálkové ovládání. Stroj tak lze ovládat z libovolného místa a vizuálně kontrolovat jednotlivé příkazy. Toto dálkové ovládání se zejména hodí pro řidiče nakladačů, pro snadné řízení stroje z kabiny nebo při výměně drtících jednotek.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nebo si stáhněte informační brožuru v angličtině nebo navštivte stránky výrobce.

 

Brožura AJ

Kontaktujte nás Více informací