Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Servis & Služby

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

SERVIS

Obecně platí, že veškeré točivé stroje potřebují ke svému správnému a bezproblémovému provozu pravidelnou údržbu. Zvláště pokud se bavíme o takových strojích, jako jsou drtiče odpadních materiálů. Nepřetržitý provoz při drcení odpadů vyžaduje robustní, odolný a hlavně spolehlivý stroj.

Firma Lindner má toto na paměti a snaží se veškerým poruchám předcházet a v případě, že už k poruše dojde, tak aby bylo možné ji co nejdříve odstranit. Servis firmy Lindner nabízí:

  • Zaškolení personálu – Při uvádění stroje do provozu je obsluha zaškolena naším technikem přímo na konkrétním stroji. Školení je samozřejmě možné provádět i kdykoliv během provozování ať už z důvodu nové obsluhy, změny materiálu nebo požadavků nebo kvůli tomu, že opakování je matka moudrosti. Správně vyškolený personál může jednak výrazně prodloužit životnost stroje, ale také obsluhovat stroj tak, aby pracoval v optimálním režimu a tak zvýšit i jeho výkon.
  • Pravidelný servis – Firma Lindner nabízí svým zákazníkům i provádění pravidelného servisu stroje. Tento servis obsahuje kontrolu celého zařízení, výměnu opotřebovaných dílů, softwarové updaty a případné opakovací školení pro obsluhu. Technik samozřejmě vždy zhodnotí stav stroje, vydá doporučení a zodpoví všechny případné nejasnosti týkající se našich drtičů.
  • Servisní pakety – Firma Lindner nabízí ke každému stroji balíček, který obsahuje sady náhradních dílů, které je potřeba během provozu měnit. Náhradní díly jsou originály od firmy Lindner, které zajišťují správnou funkčnost stroje a bezproblémovou instalaci. Firma Lindner se snaží držet u sebe na skladě dostatečné množství náhradních dílů, aby byly zaručeny krátké dodací lhůty.
  • Vzdálený přístup – V případě poruchy umožňuje stroj vzdálený přístup z našeho servisního centra. Zde vidí náš technik provozní údaje stroje, které mu pomohou diagnostikovat problém. Zároveň je schopen na dálku systém resetovat a udělat potřebné změny v softwaru. Velmi často je samotný problém vyřešen bez nutnosti výjezdu technika což jednak šetří čas, ale hlavně finance.
  • Emergency hotline – Naše servisní středisko je zde pro vás od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin. Samozřejmě chápeme, že mnoho našich strojů funguje v nepřetržitém provozu a proto máme i speciální nouzovou linku, která funguje 24/7. V případě potřeby je vždy nutné sdělit výrobní číslo stroje, aby bylo možné požadavek zpracovat co nejrychleji.
  • Běžně používané motory – Firma Lindner používá pro své stroje běžně dostupné asynchronní nebo dieselové motory se standardním vybavením. V případě opravy nebo výměny daných strojů je pak možno dané díly velmi snadno sehnat a neztrácet tak zbytečně čas hledáním a dlouhými dodacími lhůtami. 

Kontaktujte nás Více informací

FPS

Fire prevention system (FPS) je, jak už název napovídá, systém vyvinutý firmou Lindner k zamezení požárů linek. Při výrobě tuhých alternativních paliv z odpadů vzniká materiál s vysokou výhřevnosti a bohužel i velmi často s vysokou prašností. U těchto materiálů poté stačí inicializační energie (například jiskra) a materiál může vzplanout. Tato energie může například vzniknout tak, když se do drtiče dostanou lithiové baterie. Ty při poškození vyvinou velké množství energie a mohou zapálit okolní materiál. Dalším nebezpečím mohou být hořlavé chemikálie, které byly uzavřeny v nádobě, kterou drtič poškodí a její obsah se vylije na podrcený materiál a rotor s vysokou pracovní teplotou. Zde opět stačí jiskra nebo žhavé místo a výstupní materiál může vzplanout. Po důkladné studii vyšlo najevo, že valná většina požárů vzniká až na vynášecím pase z drtiče. Je to způsobeno tím, že termické reakce mají určité zpoždění a také kvůli tomu, že v drtiči nebývá dostatek kyslíku. Typická teplotní křivka při produkci TAP může vypadat následovně:

Firma Lindner, která si tato rizika uvědomuje, nabízí kompaktní systém hašení požáru. Na začátku vynášecího pasu je infračervený senzor, který detekuje teplotu proudu materiálu. V případě, že na pase nalezne místo s vyšší teplotou než je povolená mez, spustí systém zkrápění pasu. Trysky nad pasem jsou synchronizovány s rychlostí pasu a jsou spouštěny jedna za druhou s tím jak se žhavé místo pohybuje. Na konci vynášecího pasu se nachází kontrolní senzor, který měří zdali bylo hašení účinné či nikoliv. V případě, že materiál pomocí trysek nestihl dostatečně zchladit pod povolenou mez, tak je vynášecí pás okamžitě zastaven a rozezní se alarm. Zároveň je zastaven i drtič a případně jeho dávkování. Toto zastavení umožňuje obsluze jednoduše žhavý předmět najít a odstranit a zároveň zabraňuje tomu, aby se tento předmět dostal do skladu materiálu, které již bylo upraveno na palivo.

Celý tento systém je velmi kompaktní s jednoduchou instalací a díky své univerzálnosti může být nainstalován i na již stávající linky. Povolená teplotní mez je nastavitelná dle přání zákazníka. Lindner FPS umožňuje rozšíření na 2 linky a 6 senzorů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nebo si stáhněte informační brožuru v angličtině nebo navštivte stránky výrobce.

Brožura AJ

Kontaktujte nás Více informací

MIS

Machine Information System (MIS) je nástroj vyvinutý firmou Lindner. Tento nástroj získává data ze strojů Lindner v reálném čase. Tato data poté přehledně zobrazuje a je možné je sdílet na další obrazovky. Dle aktuálních hodnot se poté může upravovat dávkování nebo výkon stroje.

Tento nástroj na základě sběru dat vytváří denní reporty z každého dne a ty poté přeposílá emailem a opět mohou být sdíleny. Díky těmto reportům má zákazník pravidelné, rychlé a přehledné informace o produkci. Systém zároveň vytváří i dlouhodobé analýzy, které ukazují využitelnost stroje, doby poruch, běhu naprázdno a další.

Nástroj zároveň obsahuje databázi tréninkových videí a návodů na údržbu. Díky těmto videím může zákazník snadno a rychle vyškolit novou obsluhu a případně najít řešení problému. V nástroji také zákazník nalezne kompletní návod ke stroji.

Celý systém, který je založen na bázi cloudu, je možné sledovat kdykoliv a kdekoliv. Ať už na PC nebo pomocí aplikace na smart zařízeních. Zároveň je možné pomocí několika kliknutí velmi snadno a rychle objednávat náhradní díly na sledovaný drtič a v této aplikaci i sledovat aktuální stav objednávky.

Brožura AJ

Kontaktujte nás