Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Servis & Služby

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

SERVIS

Obecně platí, že veškeré točivé stroje potřebují ke svému správnému a bezproblémovému provozu pravidelnou údržbu a servis. Zvláště pokud se bavíme o takových strojích, jako jsou drtiče odpadních materiálů. Při nepřetržitém provozu drcení odpadů je spolehlivost a provozuschopnost stroje velmi důležitým faktorem, při výběru vhodného stroje.

Firma Lindner má toto na paměti a snaží se veškerým poruchám v co největší možné míře předcházet. V případě, že už k poruše dojde, tak je důležité, aby ji byl zákazník schopný co nejdříve odstranit.

 

Servis firmy Lindner nabízí:

  • Zaškolení personálu – Při uvádění stroje do provozu je obsluha zaškolena naším technikem přímo na konkrétním stroji. Školení je samozřejmě možné provádět i kdykoliv během provozu. Ať už z důvodu nové obsluhy, změny materiálu / požadavků nebo kvůli tomu, že opakování je matka moudrosti. Správně vyškolený personál může jednak výrazně prodloužit životnost stroje, ale také se naučí obsluhovat stroj tak, aby pracoval v optimálním režimu. Čímž lze i zvýšit jeho výkon a snížit opotřebení.
  • Pravidelný servis – Firma Lindner nabízí svým zákazníkům i provádění pravidelného servisu stroje. Tento servis obsahuje kontrolu celého zařízení, výměnu opotřebovaných dílů, softwarové updaty a případné opakovací školení pro obsluhu. Technik samozřejmě vždy zhodnotí stav stroje, vydá doporučení a zodpoví všechny případné nejasnosti týkající se našich drtičů.
  • Servisní pakety – Firma Lindner nabízí ke každému stroji balíček, který obsahuje sady náhradních dílů, které je potřeba během provozu měnit. Náhradní díly jsou originály od firmy Lindner, které zajišťují správnou funkčnost stroje a bezproblémovou instalaci. Firma Lindner se snaží držet u sebe na skladě dostatečné množství náhradních dílů, aby dodací lhůty byly pokud možno co nejkratší.
  • Vzdálený přístup – V případě poruchy umožňuje stroj vzdálený přístup z našeho servisního centra. Zde vidí náš technik provozní údaje stroje, které mu pomohou diagnostikovat problém. Zároveň je schopen na dálku systém resetovat a udělat potřebné změny v softwaru. Často se stává, že je samotný problém vyřešen bez nutnosti výjezdu technika. To jednak šetří čas, ale hlavně finance.
  • Emergency hotline – Naše servisní středisko je zde pro vás od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin. Samozřejmě chápeme, že mnoho našich strojů funguje v nepřetržitém provozu a proto máme i speciální nouzovou linku, která funguje 24/7. V případě potřeby je vždy nutné sdělit výrobní číslo stroje, aby bylo možné požadavek zpracovat co nejrychleji.
  • Běžně používané motory – Firma Lindner používá pro své stroje běžně dostupné asynchronní nebo dieselové motory se standardním vybavením. V případě opravy nebo výměny daných motorů a dalších součástek je pak možno dané díly velmi snadno sehnat a neztrácet tak zbytečně čas hledáním a dlouhými dodacími lhůtami. 

Kontaktujte nás Více informací

FPS

Fire prevention system (FPS) je, jak už název napovídá, systém k zamezení požárů linek vyvinutý firmou Lindner. Při výrobě tuhých alternativních paliv z odpadů vzniká materiál s vysokou výhřevnosti a bohužel i velmi často s vysokou prašností. U těchto materiálů poté stačí inicializační energie (například jiskra) a materiál může vzplanout. Dalším způsobem inicializace energie může být například, když se do drtiče dostanou lithiové baterie. Ty při poškození vyvinou velké množství energie a okolní materiál od nich může vzplanout. Dalším nebezpečím mohou být hořlavé chemikálie. Tyto chemikálie se do drtiče mohou dostat například v uzavřených nádobách. Tyto nádoby poté drtič poškodí a jejich obsah se vylije na podrcený materiál a rotor s vysokou pracovní teplotou. Zde opět stačí jiskra nebo žhavé místo a výstupní materiál může vzplanout. Po důkladné studii vyšlo najevo, že valná většina požárů vzniká až na vynášecím pase z drtiče. Je to způsobeno tím, že termické reakce mají určité zpoždění a také kvůli tomu, že v drtiči nebývá dostatek kyslíku. Typická teplotní křivka při produkci TAP může vypadat následovně:

Firma Lindner, která si tato rizika uvědomuje, nabízí kompaktní systém hašení požáru. Na začátku vynášecího pasu je infračervený senzor, který detekuje teplotu proudu materiálu. V případě že na pase nalezne místo s vyšší teplotou než je povolená mez, spustí systém zkrápění pasu. Trysky nad pasem jsou synchronizovány s rychlostí pasu a jsou spouštěny jedna za druhou s tím, jak se žhavé místo pohybuje. Na konci vynášecího pasu se nachází kontrolní senzor, který měří zdali bylo hašení účinné či nikoliv. V případě, že materiál pomocí trysek nestihl dostatečně zchladit pod povolenou mez, tak je vynášecí pás okamžitě zastaven a rozezní se alarm. Zároveň je zastaven i drtič a případně jeho dávkování. Toto zastavení umožňuje obsluze jednoduše žhavý předmět najít a odstranit a zároveň zabraňuje tomu, aby se tento předmět dostal do skladu materiálu, které již bylo upraveno na palivo.

Celý tento systém je velmi kompaktní s jednoduchou instalací a díky své univerzálnosti může být nainstalován i na již stávající linky. Povolená teplotní mez je nastavitelná dle přání zákazníka. Lindner FPS umožňuje rozšíření na 2 linky a 6 senzorů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nebo si stáhněte informační brožuru v angličtině nebo navštivte stránky výrobce.

Brožura AJ

Kontaktujte nás Více informací

MIS

Machine Information System (MIS) je nástroj vyvinutý firmou Lindner. Tento nástroj získává data ze strojů Lindner v reálném čase. Tato data poté přehledně zobrazuje a je možné je sdílet na další obrazovky. Dle aktuálních hodnot se poté může upravovat dávkování nebo výkon stroje.

Tento nástroj na základě sběru dat vytváří denní reporty z každého dne a ty poté přeposílá emailem a opět mohou být sdíleny. Díky těmto reportům má zákazník pravidelné, rychlé a přehledné informace o produkci. Systém zároveň vytváří i dlouhodobé analýzy, které ukazují využitelnost stroje, doby poruch, běhu naprázdno a další.

Nástroj zároveň obsahuje databázi tréninkových videí a návodů na údržbu. Díky těmto videím může zákazník snadno a rychle vyškolit novou obsluhu a případně najít řešení problému. V nástroji také zákazník nalezne kompletní návod ke stroji.

Celý systém, který je založen na bázi cloudu, je možné sledovat kdykoliv a kdekoliv. Ať už na PC nebo pomocí aplikace na smart zařízeních. Zároveň je možné pomocí několika kliknutí velmi snadno a rychle objednat náhradní díly na drtič a sledovat aktuální stav objednávky.

Brožura AJ

Kontaktujte nás