Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

Jednostupňové drtiče

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

Jednostupňové drtiče

POLARIS

Polaris od firmy Lindner je jednohřídelový pomaluběžný drtič , určený k jednostupňovému drcení surového (nepřetříděného a nepředemletého) materiálu. Tento stroj je vhodný jak pro živnostenský a průmyslový odpad, tak také pro odpady komunální. Výstupní frakce tohoto drtiče se pohybuje v rozmezí 40 – 120 mm. Tato velikost výstupní frakce je vhodná ke spoluspalování v kalcinátorech cementárenských pecí jako tuhá alternativní paliva (TAP). Tento stroj je díky své robustní konstrukci a nízkým provozním nákladům určený pro nepřetržitý provoz 24/7.

Drtič používá dvouhřídelového pohonu klínovými řemeny, který využívá energii rotujícího tělesa. Tato nastřádaná a uvolňovaná energie výrazně zvyšuje výkon stroje, při výrazné úspoře elektrické energie. Srovnávací testování na katedře zpracování odpadu a nakládání s odpady na University of Leoben v květu 2017 ukázalo, dosahuje drtič Polaris až dvojnásobného výkonu jako srovnatelné stroje za stejnou jednotku času.

Na řezu stroje Polaris vidíme jeho hlavní části

  • Bezpečnostní prokluzová spojka – Tato spojka slouží k ochraně pohonné jednotky a rotorových i statorových nožů v případě, kdy se do drtiče dostanou nemelitelné materiály (Např. velký kus železa nebo betonu).
  • Dvoustupňový pohon klínovými řemeny –Technologie pohonu využívá vícestupňový pohon na principu energii rotujícího tělesa. Tato energie uložená v rotující mase pomáhá vyrovnávat výkonové rozdíly, které vznikají při změnách množství a typu materiálu.
  • Hydraulicky ovládané přístupové dveře – Boční přístupové dveře, které slouží k přímému a rychlému přístupu k celému drtícímu systému. Díky tomu je možné provádět rychlé a snadné kontroly a údržby. V případě potřeby odstranění cizího tělesa pak tyto dveře garantují snadný přístup bez potřeby vyprazďnování celého drtiče.
  • Hydraulický přítlak vstupního materiálu –Tento hydraulický přítlak slouží k jednoduchému a bezpečnému přísunu materiálu na drtící rotor, aby byl stroj co nejefektivněji využíván a nedocházel zbytečně k běhům naprázdno.
  • Drtící jednotka – Speciální řezací systém vyvinutý pro účely drcení neošetřeného vstupního materiálu. Tajemství tkví v použití extrémně tvrdých slitin oceli a robustních nožů a jejich uchycení. S tímto vybavením odolá drtící systém i těm nejobávanějším cizím objektům. Všechny nože jsou vícekrát použitelné a jsou stejné jak statorové i rotorové, tak i škrabáky. To výrazně ulehčuje servis a údržbu a logistiku náhradních dílů.
  • Plug & Go síta – Síta do drtičů od firmy Lindner jsou jednoduše vyměnitelná s různými velikostmi a tvary otvorů. Pouhou výměnou sady sít lze velmi snadno a rychle měnit parametry výstupní frakce.

Na to, jak může vypadat linka na jednostupňové drcení s drtičem Polaris, se můžete podívat na následujícím videu.

Následující linka naopak ukazuje uspořádání dvoustupňového drcení. Drtič Polaris slouží k primárnímu drcení. Jako sekundární drtič je zde zvolen drtič Komet. Při použití obou drtičů se vyrábí tzv. hořáková frakce, tedy 90 % < 30 mm.  V případě nutnosti je možno udělat bypass sekundárního drtiče a výsledná frakce se poté nazývá kalcinátorová frakce s jemností 90 % < 80 mm.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nebo si stáhněte informační brožuru v angličtině nebo navštivte stránky výrobce.

Brožura AJ

Kontaktujte nás Více informací