Česká a Slovenská Republika
+420 777 944 021
m.novak@alpinetech.cz

High Pressure Roller Mills

Alpinetech CZ spol. s r.o. - Zastoupení firem Hosokawa Alpine a Lindner Recyclingtech pro ČR a SR

High-Pressure Roller Mill EC

Vysokotlaké válcové mlýny se používají jak k mletí, tak také ke granulaci práškových materiálů – v tom případě se jim říká kompaktory. U firmy Hosokawa Alpine je zástupcem těchto mlýnů mlýn ECP.

Vysokotlaký válcový mlýn – Materiál je skrze vlastní násypku pomocí gravitace a pomocí pěchovacího šneku mezi dva hladké nebo jemně profilované rotující válce. Válce jsou k sobě tlačeny předem definovaným tlakem pomocí hydrauliky. Tento tlak je pomocí válců přenesen na materiál a tím dochází k jeho drcení a zároveň i lisování. Tento mlýn je vhodný použít na tvrdé materiály jako jsou keramika, minerály o tvrdostech 5-9 na Mohsově stupnici tvrdosti, kovy a kovové slitiny. Při drcení může dojít ke dvěma jevům. Buďto jsou částice materiálu tak velké, že vyplní celou mezeru a tím pádem je 100 % částic v kontaktu s válci. Druhý jev je takový, že částice jsou menší a vytvoří takzvané produktové lože. V tomto případě pouze malá část materiálu (cca 10 %) přichází do přímého kontaktu s válci. Tím dochází k daleko menší kontaminaci materiálu a také k menšímu opotřebení válců.

Z mlýnu poté vychází kontinuální lisovaná destička, která rovnou padá do těsně navazujícího kladivového mlýnu, kde je materiál opět rozmělněn na prášek.

Tento mlýn se používá v aplikacích jako jsou například.:

  • Předdrcení před mletím materiálu na jemno.
  • Mletí materiálu na hrubo
  • Výroba granulý s ostrou hranou

Mlýn se vyrábí ve velikostech válců od 200 do 1200 mm. Kapacity se mohou pohybovat od pár set kilo za hodinu až desítky tun hodinově. Výkon motorů se může měnit od 11 kW do 550 kW. Při hledání vhodného mlýnu záleží na daném materiálu, požadovaném výkonu a požadavcích na výstupní materiál.

Kompaktor -Tělo stroje je úplně stejné jako v případě mlýnu a i princip činnosti je stejný. Jediné co se mění jsou válce. Oba dva válce jsou stejně profilované a nastavené tak, aby jednotlivé profily šly proti sobě. Do těchto profilů je pak materiál pomocí válců a pěchovacího šneku lisován. Nejčastějšími tvary bývají ‚pecky‘ nebo podlouhlé brikety ve tvaru ‚cigaret‘. Stejnou rychlost otáčení obou válců zajišťuje společná převodovka. Tyto brikety poté zpravidla padají gravitačně rovnou do flake crusheru, kde dochází k šetrnému mletí přes síto, pří kterém vzniká granulát s minimálním podílem prachu.

Granuláty se používají v mnoha aplikacích, kde je potřeba zajistit lepší tokové vlastnosti a dávkování, v potravinářských aplikacích (granulované instantní nápoje a jídla), v zemědělství (hnojiva), ve farmacii a dalších.

Více informací